Pasientreiser

Rekvisisjon til pasientreiser

Dersom du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du ha rett på å få rekvisisjon til reisen fra din behandler eller fra ditt lokale pasientreisekontor.

  • Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport til og fra behandling, kan du få rekvisisjon til annen transport av din behandler.
     
  • Mangler det tilbud om rutegående transport på den aktuelle strekningen, kan ditt lokale pasientreisekontor gi deg rekvisisjon til annen type transport.

Hvordan bestille reise?

Når du har rekvisisjon til en pasientreise, skal du bestille reisen hos ditt lokale pasientreisekontor på telefon ✆ 05515.

Pasientreisekontoret trenger ditt personnummer for å kunne identifisere deg. Personnummeret behandles på en sikker måte, og alle ansatte på pasientreisekontoret har taushetsplikt. Drosje-/turvognsentralene og sjåførene vil ikke ha tilgang til ditt personnummer.

Avbestilling

Som pasient har du selv ansvar for å avbestille reisen dersom det ikke lenger er aktuelt å gjennomføre reisen. Det gjelder også når din behandler har bestilt reisen for deg. Unntaket er ved reise fra behandling ved sykehus, rehabiliteringssenter eller andre offentlige behandlingssteder.

Ta alltid kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på tlf ✆05515 så snart som mulig dersom reisen skal avbestilles.

Pasientreiser Nord-Trøndelag

Avdelingen for pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF er stasjonert ved sykehuset Levanger. Avdelingen betjener hele fylket. 

Kontakt dem på telefon: 05515

Faks: 74 09 84 81
E-post til pasientreiser: 
pasientreiser@hnt.no 
E-post til Helse Nord-Trøndelag: 
postmottak@hnt.no
Adresse: 
Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 33, 7601 Levanger

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08.00-17.00