Om Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi er en behandlingsform rettet mot plager og smerter i bevegelsesapparatet. Fysioterapeuten undersøker, og vil utifra sine funn legge opp til en behandling der man benytter både manuelle teknikker og øvelser. Etter skader og inngrep, operasjoner i hofte, knær, skuldre rygg, vil fysioterapeuten hjelpe deg godt i gang med rehabiliteringen.

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.Fysioterapeuten skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.Endringen betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. 

En del pasienter er fritatt fra å betale egenandel om de på behandlingstidspunktet kommer inn under en av kategoriene som gir rett til refusjon etter honorartakst eller har frikort for egenandelstak 2. Disse pasientene får da full refusjon av utgiftene sine, som vil si at de slipper å betale egenandel.

Det gis dekning etter reglene om honorartakst til følgende pasientgrupper. 

Det gis også fritak for å betale egenandel dersom pasienten fremviser frikort for egenandelstak 2.