Spesialiteter innen fysioterapi

Spesialiteter innen fysioterapi

For å bli spesialist MNFF kreves etter- og videreutdanning og praksis av et definert omfang. Spesialistene skal etter hvert bygge sin spesialkompetanse på en mastergradsutdanning. Se her: http://www.fysio.no/FAG/Spesialistordningen

Det finnes i alt 13 spesialiteter innen følgende områder:

* Allmenn fysioterapi

* Barne- og ungdomsfysioterapi

* Geriatrisk fysioterapi

* Helse- og miljøarbeid - ergonomi og arbeidshelse/folkhelse

* Hjerte- og lungefysioterapi

* Idrettsfysioterapi

* Kvinnehelse

* Manuellterapi

* Nevrologisk fysioterapi

* Onkologisk fysioterapi

* Ortopedisk fysioterapi

* Psykomotorisk fysioterapi

* Revmatologisk fysioterapi

 

Spesialister i Nord Trøndelag:

http://fysio.no/finn/fysioterapeut/list/?form%5Bname%5D=&form%5Bcounty%5D=NORD-TR%C3%98NDELAG&form%5Bmunicipality%5D=&form%5Bspecialist%5D=1&form%5Bdiscipline%5D=&form%5Bsend%5D=&form%5Bezxform_token%5D=TcqQXprpyPGTdxJQb4hyd2x9wR9uO4nmZkmmCXwV2mk